Pipelay vessel
Datalogger voor een pijpenlegschip
Casus:

Datalogger voor een pijpenlegschip:

Datalogging speelt een cruciale rol in verschillende industrieën, waaronder maritieme operaties zoals het leggen van pijpleidingen. Een pijpenlegschip is ontworpen voor de installatie van onderzeese pijpleidingen. 

Hier zijn verschillende casussen voor datalogging op een pijpenlegschip:

Toezicht op installatie van pijpleidingen:
Vastgelegde gegevens:
Diepte van de zeebodem, spanning op de pijpleiding, snelheid waarmee de pijpleiding wordt geïnstalleerd en positie van het schip.
Doel: Monitoren en loggen van gegevens tijdens het gehele installatieproces van de pijpleiding. Deze informatie kan cruciaal zijn om de integriteit van de pijpleiding te beoordelen en ervoor te zorgen dat de pijpleiding correct wordt gelegd.

Bewaking van de gezondheid van de apparatuur:
Vastgelegde gegevens: Temperatuur-, druk- en trillingsgegevens van kritieke apparatuur voor het leggen van pijpleidingen.
Doel: Afwijkingen of tekenen van mogelijk falen van apparatuur detecteren, zodat proactief onderhoud mogelijk is en stilstand wordt beperkt.

Navigatie en positiebepaling:
Vastgelegde gegevens: GPS-coördinaten, koers en snelheid van het pijplegschip.
Doel: Zorgen voor nauwkeurige positionering en navigatie, vooral in dynamische offshore-omgevingen. Deze gegevens zijn essentieel voor het handhaven van de precieze uitlijning van de pijpleiding.

Weer- en zeecondities:
Vastgelegde gegevens: Windsnelheid, golfhoogte en andere meteorologische en oceanografische gegevens.
Doel: Het weer en de toestand van de zee bewaken om veilige pijpleidinglegoperaties te garanderen. Het dataloggen van deze informatie helpt bij het maken van real-time beslissingen en het plannen van toekomstige werkzaamheden.

Kwaliteitsborging en naleving:
Vastgelegde gegevens: Spanning en spanning op de pijpleiding, lasparameters en andere kwaliteitsgerelateerde meetgegevens.
Doel: Ervoor zorgen dat de pijpleiding wordt geïnstalleerd volgens de industrienormen en wettelijke vereisten. Het dataloggen van kwaliteitsgegevens helpt bij het verstrekken van documentatie voor nalevingsdoeleinden.

Reactie op noodsituaties:
Vastgelegde gegevens: Noodprocedures, alarmtriggers en responstijden.
Doel: Dataloggen van gegevens over reacties op noodsituaties is essentieel voor analyse na een incident en verbetering van veiligheidsprotocollen. Het kan ook nuttig zijn voor trainingsdoeleinden.

Brandstofverbruik en -efficiëntie:
Vastgelegde gegevens: Brandstofverbruik, motorprestaties en algemene energie-efficiëntie.
Doel: Het brandstofverbruik bewaken en optimaliseren om de kosten en de impact op het milieu te verminderen. Het dataloggen van deze informatie helpt bij het nemen van geïnformeerde beslissingen over scheepsoperaties.

Communicatie en coördinatie:
Vastgelegde gegevens: Communicatielogs, inclusief berichten en commando's uitgewisseld met andere schepen of faciliteiten aan wal.
Doel: Bijhouden van communicatiegegevens voor coördinatiedoeleinden en als referentie in geval van geschillen of incidenten.

Door een uitgebreid dataloggingsysteem te implementeren, zoals Multiped, kan een pijplegschip zijn operationele efficiëntie verbeteren, naleving van veiligheids- en kwaliteitsnormen garanderen en de analyse van gegevens voor voortdurende verbetering van het pijplegproces vergemakkelijken.

Meer informatie:

Meer systemen

Uw partner in elektrotechnische automatiseringsprojecten in de offshore-, wind- en maritieme sector. 

Laten we samenwerken aan uw volgende project.

MSA-Service B.V.

Houtschelf 1
3371 KB Hardinxveld
Kvk: 24387658

MSA-Service Noord B.V.

Zeppelinstraat 17-8
7903 BR Hoogeveen
Kvk: 63412489